vrijwilligers

Fort bij Spijkerboor steunde de afgelopen jaren voor de dagelijkse gang van zaken op de enthousiaste inzet van circa 25 bvrijwilligers onder leiding van Xander Meijers, fortbeheerder.
Zij hebben zich met veel enthousiasme ingezet voor uiteenlopende klussen in en om het fort en vooral om het fort steeds vaker voor het publiek open te doen zijn.

Vanaf seizoen 2018 zal het anders gaan dan tot nu toe. Natuurmonumenten heeft een commerciële partner gevonden, Isi de Jongh, die op eigen verantwoordelijkheid evenementen gaat organiseren op het fort. Natuurmonumenten heeft de overeenkomst met Xander Meijers voor het beheer van het fort en de coördinatie van vrijwilligers, in het kader van kostenbesparing, beëindigd.

Natuurmonumenten wil echter wel het verhaal van het fort en de kennis die bij de huidige groep vrijwilligers aanwezig is, blijven steunen en hun inzet blijven benutten. Hoe dat precies zal worden vormgegeven, zal door Natuurmonumenten in de wintersluiting 2017-2018, in overleg met de vrijwilligersgroep, verder worden uitgewerkt.

Voor vrijwilligers van het fort: gidsenpagina (inloggen)

homepage:
Homepage